Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ

autorky:

RNDr. Mária Nogová
RNDr. Veronika Zvončeková
»  ukážka učebnice «  [ PDF]Cena voľný predaj:     5,40 € + DPHVlastiveda pre 4.ročník ZŠ

Učebnice si môžete objednať na edičnom portáli MŠVVaŠ SR – www.edicnyportal.sk alebo u nás,
na adrese vydavatelstvo@patria1.sk

Pri objednávke nad 15 ks doprava zdarma.