Biológia pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázia s 8-ročným štúdiom


Objednávky na info_at_patria1.sk
(výraz _at_ v adrese nahraďte znakom @)


Vážení riaditelia škôl a učitelia biológie,

pripravili sme pre Vás upravenú učebnicu Biológia pre 8.ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročný štúdiom.

Učebnica je v súlade s presunom obsahu učiva vo vyučovacom predmete biológia v 8. roč. v zhode s inovovanýmvzdelávacím štandardom pre biológiu v 8. ročníku ZŠ platným od 1.9.2015.

Vydavateľstvo Patria I., s.r.o. a autorský kolektív sú na pomoc učiteľom a vzdelávaciemu procesu otvorení potrebným zmenám a úpravám v biológii v 8. ročníku ZŠ. Ponúkame Vám na nahliadnutie  ukážku učebnice (PDF, otvorí sa v novom okne)

Cena učebnice je   6,90 € +DPH.
Učebnica má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ.

V súlade s otvoreným trhom učebníc podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR doručte Vašu objednávku na adresu info_at_patria1.sk (výraz _at_ v adrese nahraďte znakom @)

V prípade otázok, prosíme, volajte na telef.č. 046-542 65 01 alebo píšte na info_at_patria1.sk (výraz _at_ v adrese nahraďte znakom @)