Digitálna tlač

Digitálna laserová plnofarebná tlač

Doba sa mení a život sa zdá byt stále rýchlejší a hektickejší. Nároky na flexibilitu a produktivitu stále rastú, no náklady nie. V svete tlače znie odpoveď – digitálna tlač. Pri tejto technológii, ktorá umožňuje tlač už od 1 kusa, nie je potrebná výroba tlačovej formy, čím sa výrazne šetrí čas, spotrebný materiál a teda aj náklady.

Digitálna tlač je ideálna na menšie zákazky - približne do 1000 ks výtlačkov. Jej veľkou výhodu je tiež možnost personalizácie, keď každý výtlačok može obsahovat iné - špecifické dáta.

A to všetko pri ofsetovej kvalite tlače!

V oblasti plnofarebnej digitálnej tlače používame momentálne technológiou od svetového lídra Xerox. Zariadenie Xerox 550 bolo zakúpené v roku 2011 za účelom priniesť našim zákazníkom naozaj skvelú kvalitu výtlačkov schopných plnohodnotne nahradiť ofsetovú tlač.

Digitálna tlač variabilných dát

V praxi ste sa určite už stretli s potrebou, aby tlačivo, ktoré používate, malo vlastnosti, ktoré Vám uľahčia prácu. Či sa už jedná o formuláre s údajmi o klientoch, mailingové tlačivá s diskrétnymi informáciami alebo tlačivá pre platobný styk, vždy ide o špecifické tlačoviny.

... my máme riešenie!

V čase čoraz užšej špecifikácie a stále silnejšom konkurenčnom prostredí Vám ponúkame službu, ktorá Vám umožní ušetriť stále sa zvyšujúce náklady do oblasti informačných technológií – investičné náklady za nákup technického a programového vybavenia, priestory, vyčlenenie pracovníkov na túto činnosť.

Ak zvážite všetky tieto faktory, tak je pre Vás možno výhodnejšie JEDNODUCHO SI TIETO SLUŽBY OBJEDNAŤ a tým uvoľniť prostriedky aj pracovné sily pre vlastný podnikateľský zámer.

 

Patria I., spol. s r.o., je výrobcom náročných plnofarebných formulárov a tlačovín, ktoré dokážu vždy naplniť špecifické požiadavky konkrétneho klienta.

Naše workflow sme doplnili o možnosti personifikácie týchto dokumentov, čím ponúkame komplexnú službu v oblasti výroby, adjustácie a následnej distribúcie a následnej distribúcie Vašich tlačív až po predaj na poštu.


Digitálna tlačová technológia nám teraz umožňuje na tlačivá umiestňovať rôzne grafické prvky – počnúc variabilnými textami cez údaje z rôznych databáz, piktogramy až po čiarové kódy. Tým sa ponúkajú široké možnosti využitia dokumentov v rôznych sférach činností:

  • finančný a bankový sektor

  • poisťovnícto

  • telekomunikácie

  • distribúcia verejných služieb (teplo, elektrina...)

  • štátna a verejná správa, školstvo, zdravotníctvo

  • veľkoobchod, maloobchod

  • reklamná a marketingová činnosť

  • dopravné a špedičné služby