Download

Fyzika pre 1.ročník gymnázia a 5.ročník gymnázia s osemročným štúdiom:A)   Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy: strany 1 – 11

B)   Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy:

  1. strany 1 -11 - prvé témy učebnice, ktoré sa týkajú úvodu k vlastivede v 4 ročníku, aby si žiaci uvedomili, prečo je pre nich dôležitá vlastiveda, čo sa budú učiť a témy na prácu s mapou,
  2. časový harmonogram na celý rok, materiál je vo wordovskom dokumente, aby ste si ho mohli upraviť a dopracovať podľa vašich predstáv a podmienok,
  3. dotazník pre žiakov na sebahodnotenie, ako zvládli učivo z 3. ročníka podľa vzdelávacích štandardov, cieľom tohto materiálu je úvodná diagnostika žiakov, tento dotazník je určený pre prvú hodinu vyučovania,
  4. námet na druhú, tretiu a štvrtú hodinu, ktorá sa týka projektovej úlohy a nadväzuje na 3. ročník – Objavujeme Slovensko. - nájsť ľubovoľnú  zaujímavosť vo svojej obci, ktorú by žiaci chceli predstaviť svojim spolužiakom. Ako ukážku Vám ponúkame jednu zaujímavosť z Bratislavy – Kačaciu fontánu.


- ak hľadáte súbory pre Fotoknihu, prejdite na stránku www.patria1.sk/fotokniha, nájdete ich v časti "Prevziať", alebo priamo kliknite sem ...


Podporné súbory: