História

Prievidza je niekoľko storočí centrom obchodu a priemyslu horného Ponitria. Ak teda hovoríme o histórii tlačiarne Patria, súčasne hovoríme o histórii polygrafického remesla na Hornej Nitre.

Z odvetvia čierneho, ufúľaného, s typickou vôňou farieb, či topiaceho sa olova, s typickým monotónnym zvukom rezačiek papiera, či tlačiarenských strojov, za sto rokov vyrástol polygrafický priemysel, uplatňujúci najnovšie poznatky vedy a techniky.

Prvá tlačiareň v Prievidzi vznikla v roku 1899 - otvoril ju majiteľ Gubitsch.

O osemnásť rokov neskôr – v roku 1917 pribudla druhá tlačiareň majiteľa Kohna, nazvaná Patria. Určitú etapu pôsobili vedno vedľa seba, no životaschopnejšia bola Patria. Po roku 1939 spojením oboch tlačiarní vznikla tlačiareň s názvom Patria. Postupne nielenže na seba prevzala kompletnú polygrafickú výrobu v Prievidzi a okolí, ale stala sa i nestorkou a šíriteľkou tohto remesla na Hornej Nitre.

V roku 1945 tlačiareň kúpil Bedřich Kohn, a ten ju o dva roky predal Slovenskej akadémii vied. Tlačiareň vtedy vystupovala pod názvom Akadémia. Po znárodnení v roku 1948, keď boli menšie tlačiarne sústreďované do väčších organizačných celkov, aj tlačiareň v Prievidzi pripadla pod správu Západoslovenských tlačiarní a neskôr pod Nitrianske tlačiarne. V rokoch 1962 až 1991 bola súčasťou podniku Tlačiarní SNP v Martine. Rok pôsobila tlačiareň pod názvom Patria ako štátny podnik.

Od roku 1992 je tlačiareň majetkom spoločnosti s r.o. Patria I.