Literárna výchova

Vydavateľstvo Patria I Vám ponúka aj učebnice Literárnej výchovy pre 5., 6. a 7.ročník základných škôl.

Podrobnejšie informácie požadujte na adrese vydavatelstvo@patria1.sk, prípadne telefonicky na 0905-564386.

Objednávky na info_at_patria1.sk
(výraz _at_ v adrese nahraďte znakom @)

Cena učebnice:
4,50 € +DPH

(od 1.5.2024 5,90 € +DPH)4,50 € +DPH

(od 1.5.2024 5,90 € +DPH)5,40 € +DPH

(od 1.5.2024 6,90 € +DPH)