Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ

autorky:

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
PaedDr. Renáta Matúšková
ukážka učebnice [PDF]Cena voľný predaj:

slovenský jazyk:    3,20 € +DPH
maďarský jazyk:    6,30 € +DPHVlastiveda pre 3.ročník ZŠautorky:

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
PaedDr. Renáta Matúšková
ukážka Príručky [PDF]Cena voľný predaj:    8,70 € +DPHMetodická príručka k učebnici Vlastiveda pre 3.ročník ZŠUčebnice si môžete objednať na edičnom portáli MŠVVaŠ SR – www.edicnyportal.sk alebo u nás, na adrese info_at_patria1.sk
(výraz _at_ v adrese nahraďte znakom @)

Pri objednávke nad 15 ks doprava zdarma.


Časovo-tematický plán:             prevziať Plán [DOC]