Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ

autorky:

RNDr. Mária Nogová
RNDr. Veronika Zvončeková
ukážka učebnice [ PDF]Cena voľný predaj: 

slovenský jazyk:   5,40 € + DPH
maďarský jazyk:   9,00 € + DPHVlastiveda pre 4.ročník ZŠautorky:

RNDr. Mária Nogová
RNDr. Veronika Zvončeková
ukážka Príručky [ PDF]Cena voľný predaj:     11,70 € + DPHMetodická príručka k učebnici Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ

Učebnice si môžete objednať na edičnom portáli MŠVVaŠ SR – www.edicnyportal.sk alebo u nás, na adrese info_at_patria1.sk
(výraz _at_ v adrese nahraďte znakom @)

Pri objednávke nad 15 ks doprava zdarma.
prevziať Plán [DOC]