Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ

autorky:

RNDr. Mária Nogová
RNDr. Veronika Zvončeková
ukážka učebnice [ PDF]Cena voľný predaj: 

slovenský jazyk:    5,40 € +DPH  
(od 1.5.2024 6,90 € +DPH)

maďarský jazyk:    9,00 € +DPH (dopredaj)Vlastiveda pre 4.ročník ZŠautorky:

RNDr. Mária Nogová
RNDr. Veronika Zvončeková
ukážka Príručky [ PDF]Cena voľný predaj:    11,70 € +DPHMetodická príručka k učebnici Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ

Učebnice si môžete objednať na adrese info_at_patria1.sk
(výraz _at_ v adrese nahraďte znakom @)

Pri objednávke nad 15 ks doprava zdarma.
prevziať Plán [DOC]