Prepress

Oddelenie DTP a PREPRESS v tlačiarni Patria I. stojí na začiatku celého workflow.

Naše grafické štúdio je vybavené špičkovou technikou a technológiou, ktorá umožňuje realizovať kompletne Vaše požiadavky od scanu až po výstup technológiou CTP na tlačovú platňu.

Sme schopní zrealizovať Vašu predstavu od grafických návrhov až po finálny výtlačok.

Klientovi ponúkame komplexný balík služieb v oblasti predtlačovej prípravy či spracovania jeho dát.
Zhotoviteľ (Patria I., s.r.o.) nezodpovedá za chyby a nedostatky v dátach alebo podkladoch dodaných objednávateľom, ani za nimi spôsobenú zníženú kvalitu výsledného produktu!