Opravy a zoznamy k Fyzike 1

Opravy chýb v treťom vydaní Učebnica (PDF) inštalátor CMA Coach 6 Lite

Zoznamy podporných počítačových programov k jednotlivým častiam učebnice Fyzika 1.

Časť súborov je zostavená v programe EXCEL, ktorý je súčasťou programového balíka "Microssoft Office". Ďalšia časť súborov využíva voľne šíriteľný školský programový súbor C6Lite. Po voľbe názvu vybraného zo zoznamu sa podporný program stiahne do počítača a automaticky sa otvorí za predpokladu, že v počítači je nainštalovaný program C6Lite, resp. EXCEL.

Časť podporných programov v C6Lite je označená ako "aktivity" a je určená študentom na spracovanie vlastných dát alebo alebo na precvičovanie postupov potrebných na získanie informácií uložených v tabuľkách a grafoch.

Časť programov v C6Lite je označená ako "výsledky". Väčšina z nich obsahuje spracované dáta alebo vykonané operácie, ktoré sa od študentov vyžadujú v aktivitách. Študenti ich môžu využiť pri porovnávaní s výsledkami vlastných aktivít.

Čitateľov upozorňujeme na niekoľko chýb, ktoré sa v treťom vydaní učebnice nepodarilo opraviť.

V zoznamoch podporných programov sú vyznačené čísla stránok tlačenej učebnice, ku ktorým sa tieto programy vzťahujú.

Excelovské programy

Strana v učebnici
56 NaklRovina
70 TramRZ
71 StartLetisko
77 Shuttle
121 ParalelStrana v učebnici Programy v C6Lite - aktivity Programy v C6Lite - výsledky
44 LyzeSvah LyzeSvah
49 Rastlina01 Rastlina01
49 Trubica (pohyb bubliny) Trubica (pohyb bubliny)
53 TramRP TramRP
54 Dialnica Dialnica
56 Rastlina02 Rastlina02
56 LietadloLod LietadloLod
63 Cat Cat
136 PopulUSAGB01 PopulUSAGB01
143 R-I01 R-I01
147 U-IA01 U-IA01
 


Opravy k Fyzike 1

K tretiemu vydaniu učebnice

Fyzika pre 1. ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Vydavateľstvo sa ospravedlňuje čitateľom, že v treťom vydaní učebnice ostali niektoré neopravené nepresnosti v textoch. Na tejto stránke prinášame ich zoznam.
Zároveň sa ospravedlňujeme, že napriek našim snahám sa nepodarilo vydať pôvodne plánované študijné DVD so sprievodnými materiálmi. Preto sme excelovské a CMA (Coach C6Lite) programy spomínané v učebnom texte uložili na našom webe (pozri vyššie zoznamy s odkazmi k jednotlivým súborom).
Prosíme čitateľov, aby v týchto zoznamoch hľadali všetky materiály, ktoré sa v tlačenom texte uvádzajú ako "súčasť študijného DVD".

Čitateľovi zároveň sprístupňujeme elektronickú verziu učebnice v PDF formáte.


Opravy

str. 7: Predposledný odstavec ("Program Excel je súčasťou programového...) treba vynechať. .
str. 34: v riadku 13 zdola, namiesto "stranu p" má byť správne "hranu p".
str. 54: v riadku 5 zdola. namiesto "Dialnica (EXCEL)"  má byť "Dialnica (C6Lite)".
str. 88: v časti "Preštudujte si"  (riadok 7 zdola v žlto podloženej časti) je veta:

"Ide o viac ako polovicu  plochy  (40  obdĺžnikov  označených  krížikom)."

Treba ju nahradiť vetou:

"Započítavame len tie obdĺžniky, z ktorých čiara grafu vymedzuje viac ako polovicu ich plochy (na obrázku je to 40  obdĺžnikov  označených  krížikom)."

str. 120: v časti "Sériové spojenie rezistorov" (riadok 5 zdola v časti podloženej modrou farbou) je vzťah:

U = U1 + U2 =>    IR = R1I1 + R2I2

Vzťah treba prepísať v tvare:

U = U1 + U2 =>    IR = R1I + R2I