Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ - metodická príručka

autorky:

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
PaedDr. Renáta Matúšková
ukážka Príručky [PDF]Cena voľný predaj:     8,70 € + DPHMetodická príručka k učebnici Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ

Učebnice si môžete objednať na edičnom portáli MŠVVaŠ SR – www.edicnyportal.sk alebo u nás, na adrese info_at_patria1.sk
(výraz _at_ v adrese nahraďte znakom @)

Pri objednávke nad 15 ks doprava zdarma.