Oprava - Fyzika pre 1.ročník gymnázia a 5.ročník gymnázia s osemročným štúdiom

K tretiemu vydaniu učebnice

Fyzika pre 1. ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Vydavateľstvo sa ospravedlňuje čitateľom, že v treťom vydaní učebnice ostali niektoré neopravené nepresnosti v textoch. Na tejto stránke prinášame ich zoznam.
Zároveň sa ospravedlňujeme, že napriek našim snahám sa nepodarilo vydať pôvodne plánované študijné DVD so sprievodnými materiálmi. Preto sme excelovské a CMA (Coach C6Lite) programy spomínané v učebnom texte uložili na našom webe (pozri ich  zoznamy s linkami k jednotlivým súborom).
Prosíme čitateľov, aby v týchto zoznamoch hľadali všetky materiály, ktoré sa v tlačenom texte uvádzajú ako "súčasť študijného DVD".

Čitateľovi zároveň sprístupňujeme elektronickú verziu učebnice v PDF formáte.


Opravy

str. 7: Predposledný odstavec ("Program Excel je súčasťou programového...) treba vynechať. .
str. 34: v riadku 13 zdola, namiesto "stranu p" má byť správne "hranu p".
str. 54: v riadku 5 zdola. namiesto "Dialnica (EXCEL)"  má byť "Dialnica (C6Lite)".
str. 88: v časti "Preštudujte si"  (riadok 7 zdola v žlto podloženej časti) je veta:

"Ide o viac ako polovicu  plochy  (40  obdĺžnikov  označených  krížikom)."

Treba ju nahradiť vetou:

"Započítavame len tie obdĺžniky, z ktorých čiara grafu vymedzuje viac ako polovicu ich plochy (na obrázku je to 40  obdĺžnikov  označených  krížikom)."

str. 120: v časti "Sériové spojenie rezistorov" (riadok 5 zdola v časti podloženej modrou farbou) je vzťah:

U = U1 + U2 =>    IR = R1I1 + R2I2

Vzťah treba prepísať v tvare:

U = U1 + U2 =>    IR = R1I + R2I