Pozvánka

 

Vážené učiteľky a učitelia vlastivedy!

Srdečne Vás pozývame na stretnutie  s autormi učebníc Vlastivedy pre 3. a 4. ročník ZŠ na témy:

  • ako učiť vlastivedu s novou učebnicou, ako hodnotiť
  • ako učebnica podporuje rozvoj kompetencií žiakov
  • ako môže učiteľ využiť učebnicu pre prípravu na atestačnú prácu

Miesto: Základná škola s VJM, ul. Eörvösa, KOMÁRNO
Dátum: 13. 12. 2018 (štvrtok)
Čas: 12:00 h.

Prihlasovať sa môžete na tel.č. 0905-564386 (p. Andorová) alebo e-mailom na landorova@patria1.sk.

Tešíme sa na Vás, aj na členov Klubu učiteľov vlastivedy. Kto ešte nie je, veríme, že bude.

S úctou
Vydavateľstvo Patria I., s.r.o.