Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ - metodická príručka

autorky:

RNDr. Mária Nogová
RNDr. Veronika Zvončeková
»  ukážka Príručky «  [ PDF]Cena voľný predaj:     11,70 € + DPHMetodická príručka k učebnici Vlastiveda pre 4.ročník ZŠ

Učebnice si môžete objednať na edičnom portáli MŠVVaŠ SR – www.edicnyportal.sk alebo u nás,
na adrese vydavatelstvo@patria1.sk

Pri objednávke nad 15 ks doprava zdarma.