Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ - metodická príručka

autorky:

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
PaedDr. Renáta Matúšková
»  ukážka Príručky «  [PDF]Cena voľný predaj:     8,70 € + DPHMetodická príručka k učebnici Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ

Učebnice si môžete objednať na edičnom portáli MŠVVaŠ SR – www.edicnyportal.sk alebo u nás,
na adrese vydavatelstvo@patria1.sk

Pri objednávke nad 15 ks doprava zdarma.